Zgłoś Projekt

Jeśli masz ciekawą, wartościową inicjatywę i szukasz dla niej źródeł finansowania, daj nam znać. Abyśmy mogli szybko i sprawnie rozpatrzyć Twoją propozycję, postępuj zgodnie z poniższą ścieżką:

 1. Sprawdź, czy Twój pomysł jest zgodny z celami działania GS Foundation, czyli z zapisami Statutu (§ 9).
 2. Prześlij nam drogą elektroniczną na adres office@gsfoundation.pl następujące informacje:
  a) informację o sobie (dziedzinę nauki jaką reprezentujesz, stopień naukowy, afiliację, numer ORCID)
  b) krótki opis projektu (jego cel, sposoby realizacji oraz przewidywane rezultaty)
  c) opis formy pomocy, na jakiej Ci zależy (finansowa, rzeczowa, doradcza, organizacyjna, prawna)
  d) jeżeli wartość potrzebnego wsparcia przekracza kwotę 5 000 zł, będzie nam potrzebna recenzja Twojego projektu dokonana przez niezależnego naukowca, w stopniu co najmniej doktora habilitowanego – specjalistę z danej dziedziny. Jeżeli posiadasz już recenzję lub list polecający, dołącz go koniecznie.
 3. Skontaktujemy się z Tobą możliwie jak najszybciej, prosząc o dodatkowe informacje lub przedstawiając decyzję o zakwalifikowaniu projektu do realizacji.