Wesprzyj Naukę

Wesprzyj Naukę

GS Foundation jest instytucją non-profit i jako taka nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie uzyskuje dochodów. Jedynym źródłem pozyskiwania środków przez GS Foundation są wpłaty i darowizny osób fizycznych, firm i instytucji.

Będzie nam bardzo miło, jeśli zechcesz dołączyć do grona osób wspierających naukę. Wszystkie darowizny zostaną przeznaczone na cele statutowe. Jeśli chcesz wesprzeć konkretny projekt, koniecznie zapisz jego nazwę lub numer w tytule przelewu.

Korzyści podatkowe dla darczyńców

Osoby, które chcą wesprzeć fundację w jej działaniach mogą skorzystać z odliczenia podatkowego:

• jeśli jesteś osobą fizyczną (UoPDOF: Art. 26 Ust. 1 Pkt 9),
• jeśli jesteś osobą prawną (UoPDOP: Art. 18. Ust. 1 Pkt 1).

Wszystkie darowizny podlegają odpisom podatkowym:

• dla osób fizycznych limit do 6% od dochodu,
• dla osób prawnych limit do 10% od dochodu.

Doceniasz nasze działania – zrób przelew:

Neste Bank:  21 1870 1045 2078 1066 3786 0001