Projekty

PROJEKT nr 1.20.GSF

„Tłumaczenie na język angielski, publikacja i dystrybucja publikacji naukowych na zagranicznych rynkach księgarskich”

Program 1.20.GSF realizuje cele Fundacji określone w §9 pkt 1, 4 i 6 Statutu.

Cel szczegółowy Programu:
stworzenie mechanizmu pozyskiwania, recenzji i tłumaczenia na język angielski wartościowych publikacji naukowych autorstwa nieanglojęzycznych badaczy i instytucji a następnie publikacji oraz dystrybucji tych prac w obiegu księgarń i bibliotek naukowych na świecie, a także dążenie do ich udostępnienia w formie elektronicznej w ramach wolnej licencji. Realizacja zadania powinna się odbyć w oparciu o istniejące lub utworzone w tym celu zagraniczne wydawnictwo naukowe, w którym publikacja zapewni autorom stosowną gratyfikację punktową.

PROJEKT nr 2.20.GSF

„Pozyskiwanie i publikacja na zasadach wolnego dostępu prac naukowych”

Program 2.20.GSF realizuje cele Fundacji określone w §9 pkt. 1–4  oraz 6–7 Statutu.

Cel szczegółowy Programu:
pozyskiwanie praw autorskich lub licencji od autorów lub instytucji polskich i zagranicznych w celu nieodpłatnego i powszechnego udostępniania wyników badań naukowych, opracowań, monografii i innych publikacji naukowych. Stworzenie obszernej bazy prac naukowych z wolnym i nieograniczonym dostępem dla naukowców oraz wszystkich zainteresowanych.
 
Możliwości wsparcia:
Projekt można wesprzeć finansowo lub poprzez darowiznę praw autorskich do własnej publikacji na rzecz GS Foundation. Fundacja dokona niezbędnego opracowania publikacji, opatrzy numerem ISBN dla publikacji elektronicznej, przekaże do zbiorów Biblioteki Narodowej i innych otwartych repozytoriów a następnie opublikuje pracę na zasadach Creative Commons.
 
Autor przekazujący na rzecz Fundacji prawa autorskie uzyskuje prawo do odpisania od podstawy opodatkowania do wysokości do 6% dochodu.

PROJEKT nr 3.20.GSF

„Reedycja, uzupełnienie, digitalizacja oraz udostępnienie on-line słownika grecko-polskiego autorstwa profesora Oktawiusza Jurewicza”

Program 3.20.GSF realizuje cele Fundacji określone w §9 pkt. 4  Statutu.

Cel szczegółowy Programu:
Wprowadzenie niezbędnych poprawek, uaktualnienie, digitalizacja i udostępnienie w postaci wersji on-line oraz aplikacji na urządzenia mobilne.
 
Możliwości wsparcia:
Projekt można wesprzeć finansowo lub poprzez wkład własnej pracy przy reedycji. Do  współpracy zapraszamy osoby prywatne i instytucje.
 
Osoby i instytucje dokonujące wpłąt na konto fundacji mogą skorzystać ze stosownych odpisów podatkowych.