Pracownicy

Michał Jacek Baranowski

Prezes Zarządu Fundacji

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obronił doktorat na Uniwersytecie Szczecińskim. Obecnie adiunkt naukowy Uniwersytecie Warszawskim. Wnikliwy, dociekliwy badacz, niebojący się stawić czoła uznanym autorytetom i podawać w wątpliwość zastane schematy. Młody gniewny polskiej nauki. W fundacji zajmuje się wyszukiwaniem ciekawych, wartych podjęcia tematów i je przeprowadza. Śledzi dokonania polskich i światowych naukowców, wyznacza nowe kierunki działania.

Weronika Sygowska

Wiceprezes Zarządu Fundacji

Absolwentka Intytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego, twórca i założyciel Wydawnictwa Naukowego Sub Lupa, współtwórca Global Scientific Platform, szefowa wyspecjalizowanego w publikacjach naukowych studia poligraficznego PanDawer. Dąży do podniesienia jakości i uczciwości prowadzenia badań naukowych,
a także do przybliżenia krajowym ośrodkom naukowym osiągnięć nauki światowej.

Anna Ładan

Project Manager

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydziału Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł Menadżera Promocji Nauk uzyskany w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Twórca i wieloletna prowadząca naukowego pisma technicznego w języku angielskim, kierownik Oficyny Wydawniczej Uczelni Łazarskiego. W fundacji odpowiedzialna za śledzenie i wdrażanie najnowszych standardów naukowych w sieci, wolnego dostępu do baz naukowych a także organizację publikacji dokonań polskich naukowców w wydawnictwach o światowym zasięgu.

Jeśli bliskie są Ci nasze idee i chciałbyś dołączyć do naszego zespołu, skontaktuj się z nami. Poszukujemy wolontariuszy i współpracowników którzy są gotowi podzielić się z innymi swoją pasją, wiedzą i doświadczeniem w pracy dla dobra Nauki. Szczegóły znajdziesz tutaj.