O Fundacji

Global Scientific Foundation jest częścią Global Scientific Platform – prywatnej instytucji działającej na rzecz wszechstronnego wsparcia i popularyzowania nauki, tworzenia oraz udostępniania nowoczesnych narzędzi i usług skierowanych do uczelni i badaczy w celu podniesienia jakości badań naukowych, a także ich publikacji, rozpowszechniania i promocji w kraju i na świecie.

Nasze cele

•   upowszechnianie wyników badań naukowych w Polsce i na świecie;
•   wzrost wiedzy społeczeństwa polskiego;
•   udostępnianie polskim odbiorcom dóbr polskiej i światowej kultury i nauki;
•   wolny dostępu do dóbr kultury, zasobów wiedzy i informacji;
•   przejrzystość i uczciwość działalności naukowej;
•   upowszechnianie w świecie polskiej literatury naukowej;
•   upowszechnianie w Polsce światowej literatury naukowej;
•   promowanie, nawiązywanie i zacieśnianie międzyuczelnianej i międzyregionalnej współpracy naukowej;
•   podnoszenie jakości prac naukowych;
•   utworzenie w Polsce ośrodków pracy naukowej;