Global
Scientific
Foundation

Global Scientific Foundation jest częścią Global Scientific Platform prywatnej instytucji działającej na rzecz wszechstronnego wsparcia i popularyzowania nauki. Fundacja wspiera tworzenie i udostępnianie nowoczesnych narzędzi oraz usług macych realizować potrzeby instytucji naukowych oraz poszczelnych badaczy. Poprzez swoje działania Fundacja chce umożliwiać ciąe podnoszenie jakości badań naukowych, a tae publikację ich rezultatów, nie zapominac o ich rozpowszechnianiu oraz promocji w kraju i na świecie.

Prowadzenie prac naukowo-badawczych

Finansowanie
i współfinansowanie publikacji naukowych

Przekłady wybitnych polskich prac naukowych na języki obce

Stypendia i granty naukowe

Promowanie idei Open Access

Promowanie rzetelności naukowej